Підсумки впровадження освітньої реформи Нової української школи

Хотінська об’єднана територіальної громади
Відділ освіти Хотінської селищної ради

ВСТУП

Традиційно на серпневих конференціях освітяни аналізують зроблене, обговорюють реалізацію нових освітніх стандартів сьогодення, формують освітню стратегію на майбутнє.

Сучасний етап суспільного розвитку вимагає якісно нових стратегічних змін в освітній галузі України. Реалізацію спричинених викликами часу завдань забезпечує впровадження освітніх реформ, пріоритетом яких є формування конкуренто­спроможного випускника XXI століття – всебічно розвиненої, здатної до критичного мислення цілісної особистості, патріота з активною позицією, інноватора, який може змінювати навколишній світ та навчатися впродовж життя.

Для педагогічної спільноти Хотінської громади, 2019/2020 навчальний рік буде особливим і наповненим цілою низкою яскравих нововведень.

У закладах освіти триває активна підготовка до втілення ключових ідей Нової української школи та створення нового освітнього простору, що відчинить двері в школу майбутнього, максимально мотивує дітей до навчання та особистісного розвитку.

Уже створено сприятливі умови для успішного втілення інноваційних процесів у всіх ланках освітньої галузі. На старті нового навчального року можна впевнено сказати, що освітянській галузі є чим пишатися, її стрімкий курс на випередження став запорукою успішної самореалізації молодого покоління регіону.

В об’єднаній громаді зроблено реальні кроки для забезпечення права кожного на якісну освіту: дошкільна освіта стає ближчою до дитини та її потреб, загальна середня – оптимальнішою, інклюзивна – доступнішою.

Для забезпечення доступної та якісної освіти діє селищна комплексна програма «Освіта Хотінської ОТГ у 2019-2020 роках», що визначає конкретні пріоритети освітньої галузі в області та шляхи їх реалізації, сприяє забезпеченню якісного рівня надання освітніх послуг, створенню належних умов для успішної організації освітнього простору, оптимізації мережі закладів освіти відповідно до потреб регіону.

Освітній ландшафт – це інноваційне середовище, ефективна система новітніх інформаційно-методологічних способів організації освітньої діяльності, що сприяє розвитку та успішному функціонуванню всіх складових галузі «Освіта».

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Важливе місце в системі безперервної освіти в Україні належить дошкільній освіті. Здобуття дошкільної освіти забезпечують 3 дошкільні установи та 2 різновікові групи при філіях опорного закладу, у яких виховується 161 дитина. Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3-х років до 6-ти – 97%.

В дошкільних закладах освіти виховуються 162 дитини раннього та дошкільного віку, що дозволяє забезпечити 97% охоплення дітей від 2 до 6 років, які проживають на території Хотінській ОТГ. Фактичне число груп – 10, із них 2 – різновікові.

Пріоритетом у роботі дошкілля є збереження мережі, збільшення кількості груп у закладах дошкільної освіти.

Спільними зусиллями органів влади, педагогічних колективів, батьків створено необхідні умови для навчання, виховання та розвитку дошкільнят. В Хотінському та Олексіївському дошкільних закладах освіти в 2019 році встановлено нові дитячі майданчики.

Основною умовою нормального росту і розвитку дітей є забезпечення збалансованого харчування. Середня вартість харчування однієї дитини в день у 2018/2019 році в закладах дошкільної освіти області становила в середньому 30,1 гривень.

У меню для дітей недостатньо м’ясних, рибних, молочних продуктів, яєць, овочів, фруктів та соків. Показник виконання норм харчування дітей у закладах дошкільної освіти у 2018 році в середньому по Хотінській селищній раді становить – 80,5%, а по області – 79%.

Харчування здійснюється як за кошти органів місцевого самоврядування, так і за батьківську плату.

Освітній процес у закладах дошкільної освіти забезпечують 16 педагогів.

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

ПІДГОТОВКА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Мережа закладів загальної середньої освіти сформована із 1 опорного закладу – Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів, двох закладів загальної середньої освіти Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів та Кіндратівська ЗОШ І-ІІІ ступенів та двох філій опорного закладу – Писарівська філія Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів, Степнянська філія Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів. Це 5 установ, у яких нараховується 38 класи із контингентом 424 учні. До першого класу в 2019 році зараховано 49 учнів, а в 10-ті класи – 24 учні. Заклади загальної середньої освіти забезпечені кваліфікованими кадрами.

У 2019/2020 навчальному році за новим Державним стандартом початкової освіти розпочнуть навчання 4 перших класів у закладах загальної середньої освіти. Усього заплановано охопити навчанням 49 першокласників.

В Хотінській селищній раді проводиться робота щодо створення нового освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти для впровадження компетентнісного навчання. В 2019 році Хотінська громада на умовах співфінансування отримала із коштів освітньої субвенціії на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів у сумі 143,876 тис. гривень (місцевий бюджет – 399,876тис. грн), на оснащення медіатеки опорного закладу – 250,00 тис.грн (місцевий бюджет – 27,777 тис. грн), на придбання шкільного автобусу – 1460,080 тис. грн (місцевий бюджет – 162,231тис. грн), на придбання персональних комп’ютерів для опорного закладу – 110,00 тис.грн (місцевий бюджет – 12,222 тис. грн), на проведення швидкісного Інтернету – 50,00 тис. грн.

Придбано 3 інтерактивних проекторів, 4 ноутбуки, 4 багатофункціонуючих пристроїв, 4 дошки класні стаціонарні, 4 дошки коркові, 3 екрани для проекції, 48 учнівських комплектів меблів та меблів для вчителя (одномісних комплектів для учнів – 46, комплектів для вчителя – 4), 3 шафи для зберігання засобів навчання, 15 одиниць меблів для зони відпочинку. Придбано дидактичні матеріали: набори друкованих засобів навчання, моделі, макети, муляжі, прилади, пристосування, інструменти, музичні інструменти.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ
ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ – 2018

У 2018/2019 навчальному році 21 випускник проходили підсумкову державну атестацію у формі ЗНО з української мови, математики, історії України, біології, географії, фізики.

Про якість освіти у міській та сільських ЗНЗ свідчать результати ДПА(ЗНО). Як приклад, на достатньому та високому рівні ДПА з української мови склали 7 випускників, з математики – 2, з історії України – 12 учнів. У 2019 році збільшилася кількість учнів, які не подолали поріг «Склав/не склав».

Порівняльна характеристика показників результатів ЗНО

Зважаючи на результативність ДПА з предметів, атестація з яких проходила у формі ЗНО, необхідно вивчити по кожній школі результати ЗНО з усіх предметів, проаналізувати рівень кваліфікації учителів, розробити ефективну систему стимулювання їх роботи, за необхідності провести дострокову атестацію.

УПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В закладах освіти Хотінської об’єднаної територіальної громади здійснюється впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес, окреслено перспективи та шляхи розвитку інноваційного освітнього простору, забезпечується оснащення закладів освіти новітніми засобами навчання та обладнанням.

На сьогоднішній день у школах налічується 98 одиниці комп’ютерної техніки із них 62 одиниці застарілі. У 2019 році було встановлено комп’ютерний комплекс у складі (16+1) комп’ютерів в Хотінській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів за рахунок коштів освітньої субвенції 110000 грн та співфінансування з місцевого бюджету 12222,22 грн. На жаль, в Кіндратівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Олексіївській ЗОШ І-ІІІ ступенів та в Писарівській філії Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів комп’ютерної техніки недостатньо, а наявна вже дуже застаріла. Коефіцієнт технічної забезпеченості шкіл комп’ютерною технікою становить 6 учнів на 1 комп’ютер. До мережі Інтернет мають доступ усі школи, 2 з них підключені до швидкісного, зараз триває робота по підключенню до швидкісного Інтернету Кіндратівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Писарівської філії Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВЕЗЕННЯ УЧНІВ ДО ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Пріоритетним завданням органів державної влади, місцевого самоврядування є забезпечення організованого підвезення учасників освітнього процесу в сільській місцевості до закладів освіти.

Організованим підвезенням було охоплено 100 % учнів, які проживають за межею пішохідної доступності у 2 школах громади 2 шкільними автобусами (середньообласний показник 94%).

У 2019 році придбано новий шкільний автобус для Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів.

СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Важливою складовою збереження здоров’я дітей є організація харчування.

Протягом останніх років у зв’язку зі змінами в законодавстві щодо забезпечення безкоштовним харчуванням учнів певних категорій змінювалися відповідно і підходи до організації харчування учнів, зокрема, джерела фінансування та вибір органами місцевого самоврядування відповідних категорій дітей.

Відповідно до пункту 3 статті 56 Закону України «Про освіту» органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах); дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно- технічної) чи фахової передвищої освіти; осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування.

Завдяки співпраці органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в селищній раді забезпечено подальше безкоштовне харчування учнів 1-4 класів.
У І півріччі 2019 року різними видами харчування охоплено 390 учнів 1-11 класів, що становить 96% від загального контингенту школярів.

Разове гаряче харчування організоване у всіх закладах загальної середньої освіти. Середня вартість харчування на одну дитину 1-4 класів у ІІ півріччі планується встановити 18,0 гривень.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОЗДОРОВЧО-ВІДПОЧИНКОВОЇ КАМПАНІЇ ВЛІТКУ 2019 РОКУ

Основною формою відпочинку учнів шкіл в 2019 році через систему загальної середньої освіти були табори відпочинку з денною формою перебування на базі школи.

На підготовку до оздоровчої кампанії було використано 10 тис. грн. із місцевого бюджету. До відкриття пришкільних таборів було зроблено косметичні ремонти приміщень шкільних їдалень, облаштовано ігрові кімнати, ізолятори, куточки відпочинку, спортивні майданчики, придбано миючі та дезінфікуючі засоби. Для ранкових зарядок та рухливих ігор було придбано спортивний інвентар, призи для інтелектуальних та розважальних конкурсів.

Оздоровчо-відпочинковою кампанією було охоплено 285 учні закладів загальної середньої освіти. Були оздоровлені і діти пільгових категорій (у відсотках до загальної кількості):

 • діти-сироти – 2 (67);
 • діти з інвалідністю – 5 (56);
 • діти з малозабезпечених сімей – 7 (100);
 • діти батьків учасників АТО – 13 (76);
 • діти з багатодітних родин – 48 (80);
 • діти внутрішньо переміщених осіб – 5 (100);
 • обдарованих та талановитих дітей – 35 (85).

На проведення оздоровчої кампанії було використано 21,372 тис. грн. із обласного бюджету, 182,0 тис. грн. із місцевого бюджету та 19,312 тис. грн. позабюджетних коштів. Було придбано для оздоровлення учнів пільгових категорій 7 путівок в Сумський обласний позаміський заклад оздоровлення та відпочинку – табір «Сузір’я» та 33 путівки в табір праці та відпочинку «Нова Січ». 16 учнів закладів загальної середньої освіти взяли участь у роботі мовного табіру в с. Косівщина.

Харчування дітей було дворазовим (сніданок і обід). Середня вартість харчування 37,7 гривень (бюджетні, спонсорські та батьківські кошти). У меню пришкільних таборів входили такі продукти: м’ясо, риба, молочні продукти, свіжі овочі (помідори, огірки, капуста), фрукти (яблука, апельсини, банани), цукерки, печиво, соки, отже харчування дітей було збалансованим, якісним, урізноманітненим. Їжа була смачною, калорійною та різноманітною. Продукти харчування завозилися згідно розробленого та затвердженого графіка. Контроль за харчуванням дітей та веденням відповідної документації харчоблоку здійснювали начальники пришкільних таборів.

Оздоровчо-виховна робота велася згідно планів роботи пришкільних таборів. Кожен день був тематичним (наприклад «День інтелектуалів», «День здоров’я», «День України» «День навколишнього середовища») та розпочинався ранковою зарядкою з музичним супроводом. Відзначались державні свята, визначні дати та події. У пришкільних таборах діяли різновікові загони, які мали індивідуальні назви. Кожен загін діяв під своїм девізом і напрямком та мав оформлену стіннівку з назвою загону, девізом, емблемою, дорученнями, отриманими грамотами, найкращими малюнками.

Під час занять за інтересами діти відвідували гуртки «Спортивний», «Туристичний», «Вокальний», «Шахи», «Драматичний», «Декоративно – прикладне мистецтво», «Літературний». Кожного дня був відведений час для рухливих ігор на свіжому повітрі.
Під час роботи пришкільних таборів було проведено ряд заходів різної тематики, які сприяли національно – патріотичному, екологічному, естетичному, родинному, фізичному вихованню, розвитку комунікативних та творчих здібностей, умінню працювати в команді. Учні із задоволенням брали участь у колективних творчих роботах. Особливо дітям сподобалося разом виготовляти колажі та стіннівки «Моя долонька», «Планета друзів», «Сердечко побажань».

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Серед заходів, які найбільше сподобалися дітям були конкурсно-розважальна програма «Найкращі господарі», фотоконкурс «Селфі з природою», гра «Найрозумніший», підготовка та проведення флешмобу «Молодь України», квест «Космічний експрес». А найбільше радощів у День захисту дітей принесли замовлені атракціони: батут, надувна гірка, тир, безпрограшна лотерея, солодка вата, катання на дитячих автомобілях. Також діти були задоволені від конкурсів проведених представником Сумської районної філії Сумського обласного центру зайнятості.

Особливою родзинкою пришкільних таборів були екскурсійні поїздки. Надзвичайно сподобалась дітям поїздка на базу відпочинку Садиба Вакулина байка у Грунівську Січ, де діти відчули себе справжніми козаками: їздили верхи на конях, приміряли на себе козацьке спорядження, вчилися метати списи, побували у козацькій кузні, де мали змогу викувати собі монету на щастя, взяли участь у конкурсних змаганнях.
Наступна поїздка відбулася на завод «Керамея» та до пожежної частини. Діти поглибили знання про професії цегляра та пожежного. На заводі «Керамея» діти дізналися як виготовляють цеглу та в подарунок отримали сувенір: маленьку цеглинку. У пожежній частині таборяни прослухали цікаву розповідь про відважність людей, які тут працюють, приміряли спорядження пожежного, «покермували» машиною.

Багато вражень у дітей залишилося від поїздки до с. В.Сироватка на Страусину ферму. Вони мали змогу погодувати африканських та австралійських страусів, оленя з оленятком, цисарок, з цікавістю спостерігали за дикими кабанами, бобрами, єнотам, зайцями, фазанами, папугами, білками і були в захопленні від павичів. Особливо сміливі каталися на віслюку. Також дітям пропонувалися сувеніри з страусиного та павичевого пір’я.

На закритті оздоровчих таборів були проведені підсумки роботи і участі дітей у різних заходах. Діти із задоволенням переглянули фото-презентацію «Мої спогади» та згадали цікаво проведені дні у пришкільних таборах.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Відділом освіти Хотінської селищної ради проводиться робота по організаційно-практичним заходам щодо розвитку фізичної культури і спорту.

Діяльність закладів освіти спрямована на збереження здоров‘я учнів, формування в них навичок здорового способу життя та досягнення необхідного рівня фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи. Працює методичне об’єднання вчителів фізичної культури. Використовуються різноманітні форми методичної роботи: семінари практикуми, відкриті уроки, позакласні заходи.

Секційною роботою охоплено 154 учня.

Приділяється увага покращенню матеріально-спортивної бази у закладах загальної середньої освіти. У 2019 році облаштовано приміщення для заняття фізичною культурою в Писарівській філії Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів.
Команди закладів загальної середньої освіти приймали участь у районних комплексних спортивно-масових заходах школярів, які проводились протягом навчального року і включали одинадцять видів змагань.

Маємо такі результати:

 • І місце в районних фінальних змаганнях серед школярів по футболу (юнаки) – Кіндратівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;
 • ІІ місце в змаганнях «Старти надій» – Хотінська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів;
 • ІІІ місце в змаганнях з легкоатлетичного чотириборства – Хотінська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів;
 • ІІ місце «Шкіряний м‘яч» вікова група 2005 року народження і молодші (об’єднана команда Хотінської селищної ради).

Учні ЗЗСО Хотінської селищної ради в складі команди Сумського району протягом навчального року брали активну участь в XXYІІ обласних комплексних спортивних іграх школярів, а саме:

 • Сорока Настя учениця Хотінської СШ в складі збірної Сумського району посіла І місце в змаганнях з легкоатлетичного чотириборства та ІІІ місце в змаганнях з легкої атлетики;
 • Колодченко Анастасія учениця Кіндратівської ЗОШ в складі збірної Сумського району посіла І місце в змаганнях з футзалу серед дівчат;
 • Дегтярьов Володимир, Сенченко Ярослав учні Кіндратівської ЗОШ в складі збірної Сумського району зайняли ІІ місце з волейболу серед юнаків та футболу серед юнаків.

В загальному заліку збірна посіла І місце.

Для популяризації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, залучення більшої кількості дітей громади до занять фізичною культурою і спортом, у громаді забезпечено проведення змагань з футболу, волейболу, шахів, шашок, футзалу, баскетболу, настільного тенісу.

На проведення спортивно масових заходів (змагань) у поточному році витрачено 21 тис. грн. На придбання спортивного інвентарю та спортивної форми витрачено 12 тис. грн.

Для розвитку фізичної культури і спорту заклади загальної середньої освіти мають певну спортивну базу. Для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи використовується 3 спортивних зали, 2 футбольних поля, 3 спортивних майданчика з нестандартним обладнанням. Щороку проводиться робота щодо їх збереження та утримання в належному стані. Здійснено поточні ремонти спортивних залів.
Залишається проблемним питанням недостатньо забезпечення інвентарем та обладнанням закладів освіти, забезпечення спеціалістами по роботі фізичної культури та спорту.

ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Відділом освіти Хотінської селищної ради для закладів освіти придбана шкільна документація (класні журнали, журнали індивідуальної роботи, особові справи, табелі (свідоцтва)успішності, журнали гурткової роботи та груп продовженого дня, журнали бракеражу готової та сирої продукції) на суму 7391 гривень.

В 2019 році було придбано:

 • Хотінська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів: багатофункціональний пристрій 5189 грн, холодильник 9799 грн, праска, порох отяг 4268 грн
  Кіндратівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів: дошки шкільні 13550 грн,
 • Олексіївка загальноосвітня І-ІІІ ступенів: холодильник 9050 грн, дошки шкільні 6550 грн, посуд для їдальні 2491,30 грн
 • Писарівка філія Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів: постільна білизна 5625 грн
 • Олексіївський ДНЗ «Дюймовачка»: меблі 15750 грн
 • Хотінський ДНЗ «Струмок»: бензокоса 6709 грн

Виконано капітальний ремонт покрівлі дошкільної групи в Писарівській філії Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів на суму 195,522 тис. грн. На даний час ведуться роботи по розробці проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт внутрішніх туалетів на суму 600,010 тис. грн (523,869 тис. грн – освітня субвенція, 76,141тис. грн – кошти місцевого бюджету).

Всі заклади освіти Хотінської селищної ради забезпечені миючими, дезінфікуючими засобами та лікарськими засобами, на що було витрачено 8810,95 грн.
Для дітей-сиріт та для дітей, позбавлених батьківського піклування, що знаходяться під опікою (3 дитини) закуплена шкільна, спортивна форми, рюкзаки, блузи, джемпера на суму 7800 грн.

Існують проблеми, для вирішення яких потрібна постійна допомога обласної та селищної влади:

 • необхідно продовжити фінансування протипожежних заходів, контрольно-вимірювальних робіт, заходів з ремонту технологічного обладнання, його оновлення;
 • залишилися невирішеними проблеми минулих років: забезпечення закладів освіти комп’ютерною технікою, меблями, обладнанням для кабінетів, спортивних залів, майстерень, технологічним обладнанням обладнання поступово виходить з ладу та у більшості випадках не підлягає ремонту, також є у наявності багато морально-застарілого обладнання 1980-1996 років випуску;
 • питання відновлення огорожі території шкіл потребує комплексного вирішення;
 • забезпечення гарячим водопостачанням дитячі навчальні заклади. Для 100% забезпечення гарячим водопостачанням необхідно придбати у два дошкільні заклади додаткові водонагрівачі.

У 2019-2020 навчальному році зусилля відділу освіти будуть спрямовані на подальше зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів, поповнення в них бібліотечних фондів, забезпечення покращення умов доступності до якісної освіти частини школярів у сільській місцевості, що істотно підвищить їх конкурентну спроможність на ринку праці.

Доповідь начальника відділу освіти
Хотінської селищної ради

29 серпня 2019 р.