Увага конкурс!

ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс на посаду директора

Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів

Хотінської селищної ради Сумського району Сумської області

Найменування і місцезнаходження закладу освіти:

Хотінська спеціалізована школа IIII ступенів Хотінської селищної ради Сумського району Сумської області. Адреса: 42320, Сумська область, Сумський район, селище міського типу Хотінь, вулиця Шкільна, 10.

Найменування посади та умови праці:

Директор Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Хотінської селищної ради Сумського району Сумської області.

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 974 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2012» 1298» та від 28.12.2016 № 1037 «Про оплату праці працівників установ та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора:

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:

  • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • автобіографія або резюме (за вибором учасника);
  • копія паспорта громадянина України;
  • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невідємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
  • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
  • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);
  • довідка про відсутність судимості;
  • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
  • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
  • програма розвитку закладу на шість років (на два роки – для особи, яка претендує на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше), у якій повинні бути чітко відображені заходи, які вживатимуться претендом на вирішення проблем, що висвітлені у звіті, а також заходи, що будуть вживатися з метою забезпечення фінанси-господарської стійкості закладу та підвищення ефективності діяльності.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та моральні якості.

Місце та строк подання документів:

Документи приймаються з 15 вересня 2020 року по 15 жовтня 2020 року до 17 год 00 хв у відділі освіти Хотінської селищної ради, вулиця Соборна, 36, смт Хотінь, 42320.

Конкурсний відбір складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення, затвердження складу конкурсної комісії та оголошення конкурсу;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів щодо відповідності установленим вимогам;

5)прийняття рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;

6)оприлюднює на офіційному вебсайті засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі; 

7) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу;

8) проведення конкурсного відбору;

9) визначення переможця конкурсу;

10) оприлюднення результатів конкурсу.

Дата, місце проведення конкурсного відбору:

За рішенням конкурсної комісії дата, час, тривалість і місце проведення конкурсного відбору будуть повідомлені додатково.

Прізвище, імя, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору:

Чабанова Людмила Вікторівна, 41073892@mail.gov.ua, телефон 0501725475.