Довідка про вивчення стану злочинності і правопорушень серед учнівської молоді, напрямки вдосконалення право виховної, правоосвітньої роботи, профілактика бездоглядності в закладах загальної середньої освіти

Відділом освіти Хотінської селищної ради згідно наказу від 14.11.2019 № 151-ОД «Про підготовку питань на розгляд колегій» в закладах загальної середньої освіти, а саме Хотінській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів, Олексіївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Кіндратівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів було вивчено стан злочинності і правопорушень серед учнівської молоді, напрямки вдосконалення правовиховної, право освітньої роботи, профілактика бездоглядності в закладах загальної середньої освіти.

Правовиховна робота в закладах загальної середньої освіти планується і проводиться згідно комплексу організаційно-педагогічних і науково-методичних заходів, спрямованих на виконання нормативно-правових документів: Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції національного-патріотичного виховання, Концепції превентивного виховання дітей та молоді, Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді, відповідні укази Президента України , Обласної програми правової освіти населення на 2017-2020 роки, Комплексної обласної програми «Правопорядок на 2017-2020 роки» та селищної Програми «Безпечна громада на 2018-2020 роки».

З метою формування правової культури та попередження правопорушень серед учнів у річних планах закладів загальної середньої освіти передбачено проведення заходів з профілактики правопорушень та правового виховання, організовано роботу шкільних Рад профілактики.

Робота педагогічних колективів щодо попередження злочинності та правопорушень серед учнів планується щорічно та поєднується з системою всієї виховної роботи у закладах та планами спільної  роботи зі Ювенальною поліцією Сумського РВП ГУНП в Сумській області. Затверджено плани роботи спільних заходів закладів загальної середньої освіти Хотінської селищної ради з Сумським РВП ГУМВС.

Питання правової роботи в закладах систематично розглядаються на засіданнях педагогічних рад:

 • Олексїївська ЗОШ І-ІІІ ступенів «Про результати виховної роботи у школі в 2019-2020 н.р. щодо   профілактики правопорушень серед учнів» (Протокол № 5);
 • Кіндратівська ЗОШ І-ІІІ ступенів «Про спільну роботу школи, батьків, громадськості з попередження насильства в сім’ї і профілактика правопорушень»(Протокол № 8 від 23.10.2019);
 • Хотінська СШ І-ІІІ ступенів «Про попередження правопорушень, злочинності серед учнів» (Протокол № 7 від 21.09.2019).

В основі правовиховної роботи лежить реалізація практично всіх напрямів виховання підростаючого покоління.

У річних плані роботи закладів на 2019-2020 навчальний рік, затвердженому на засіданнях педагогічних рад шкіл розроблені плани роботи за місяцями, кожен з яких передбачає такі напрямки роботи:

 • профілактична робота;
 • індивідуальна робота;
 • заходи шкільної Ради профілактики щодо превентивного виховання;
 • заходи щодо запобігання насильству та формування ненасильницьких моделей поведінки серед учнів;
 • робота з батьками;
 • соціально-психологічна робота.

Стан злочинності та правопорушень серед учнів аналізується щорічно.

Важливу роль в організації правової роботи здійснюють шкільні Ради профілактики. Щорічно поновляється робота Ради профілактики:

– Хотінська СШ І-ІІІ ступенів наказ від 26.09.2019 № 142-ОД «Про поновлення роботи Штабу профілактики правопорушень серед учнів у 2019-2020 навчальному році»;

– Кіндратівська ЗОШ І-ІІІ ступенів наказ від 06.09.2019 № 90-ОД «Про поновлення роботи Штабу профілактики правопорушень на 2019 – 2020 навчальний рік»;

 • Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів наказ від 02.09.2019 № 109 –ОД «Про поновлення роботи Ради профілактики правопорушень на 2019-2020 навчальний рік».

На засіданнях Ради штабу профілактики розглядаються різноманітні питання: ведення обліку відвіду­вання учнями школи, взяття на облік сімей, що опинилися в складних життєвих умовах, закріплення за учнями схильними до правопорушень, наставників з числа педагогів та учнів, проблеми працевлаштування випускників школи, організація батьківських зборів, проблеми правильного використання учнями вільного часу.

Кожне з цих питань потребує клопіткої роботи протягом навчального року, коорди­нації всіх служб школи, звязку з державними органами і суспільними орга­нізаціями.

З початку 2019-2020 навчального року в закладах відбулися по 2 засідання Ради з профілактики правопорушень. Протоколи засідань Ради профілактики є в наявності.

Правопросвітницька робота з учнями здійснюється у взаємодії педагогічного колективу з іншими зацікавленими структурами, а саме  з Ювенальною поліцією Сумського РВП ГУНП Сумській обл.

Протягом 2019 року організовані та проведені зустрічі учнів шкіл з представниками відділу Ювенальної поліції:

– квітень 2019 р. – Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів –  проведено зустрічі з  інспектором з ЮПСП Сумського РВП ГУНП та проведена бесіда з учнями «Правопорушення і кримінальна відповідальність»;

– травень 2019 р. ст. ДОП Сумського РВП з учнями 7-11 класів проведена бесіда «Адміністративна та карна відповідальність неповнолітніх», «Права та обов’язки неповнолітніх».

– в вересні 2019 року інспекторами ДОПСП Сумського РВП проведені профілактичні бесіди з метою виявлення правопорушень серед школярів.

Зустрічі працівників Сумського РВП ГУМВС з учнями проведено в Хотінській СШ І-ІІІ ступенів та Кіндратівськії ЗОШ І-ІІІ ступенів. Під час зустрічей проведено бесіди з учнями на правовиховну тематику.

У планах виховної роботи закладів загальної середньої освіти заплановані та проведені заходи щодо покращення стану правовихоної роботи серед учнів. Так в закладах проведено:

 • Олексіївька ЗОШ І-ІІІ ступенів – Всеукраїнський тиждень права ( Наказ від 04.11.2019 № 138-ОД), рейд «Урок» (наказ від 27.09.2019 № 127-ОД), Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» (наказ від 19.11.2019 № 143-ОД);
 • Хотінська СШ І-ІІІ ступенів – Всеукраїнський тиждень правових знань (наказ від 11.10.2019 № 167-ОД) , рейд «Урок» (наказ від 21.11.2019 № 208-ОД), Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» (наказ від 19.11.2019№ 150-ОД);
 • Кіндратівській ЗОШ І-ІІІ ступенів – Всеукраїнський тиждень правових знань (наказ від 11.11.2019 № 141 – ОД) , Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» (наказ від 19.11.2019 № 145-ОД), Всеукраїнського тижня з протидії булінгу (наказ від11.09.2019 № 95-ОД), рейд «Урок» (наказ від 11.09.2019 № 100-ОД).

З 2019 року закладах освіти реалізується правопросвітницький проект «Я маю право». До зазначеного проекту залучено учнівські та педагогічні колективи. У рамках проекту проведено інформаційно-просвітницькі заходи «Як ми реалізуємо свої права»: «Торгівля людьми сучасний прояв рабства»,

«Чинне законодавство України про права людини».

У кожному закладі поновлено куточок правової освіти де розміщені матеріали з правового виховання.

Відповідно до наказу відділу освіти Хотінської селищної ради від 04.11.2019 № 143-ОД, з метою підвищення рівня правової освіти та правових знань учнівської молоді, виховання поваги до закону і прав людини в закладах освіти проведено Всеукраїнський тиждень права.

Важливе місце у системі профілактики правопорушень серед учнів відводиться роботі з батьками.

Тому педагогічнні колективи шкіл приділяють велику увагу правовій освіті батьків. Виховання в сім’ї — осно­ва суспільного розвитку. Моральні цінності, які панують у сім’ї, відображаються на майбутньо­му житті молодої людини, потім – на її житті у суспільстві. Нажаль, часто батьки самі потребують певних правових знань. Система роботи з батьками є багатогранною, послідовною, містить індивідуальні і групові форми, традиційні та інноваційні технології.

Класні керівники протягом вересня – жовтня (потім – протягом року за необхідністю окремі сім’ї) відвідують учнів вдома, знайомляться зі станом матеріально-побутових умов, проводять бесіди з батьками та членами родини, складають відповідні акти обстежень. Особливо така форма діяльності класних керівників стосується кризових сімей, де можуть виникати проблеми у вихованні дітей. З батьками проводяться бесіди роз’яснювального характеру про недопущення неналежного виконання ними батьківських обов’язків по відношенню до своїх дітей.

В кожному закладі в 2019 році проведені загальношкільні батьківські збори.

На загальношкільних батьківських зборах, засіданнях Ради школи та загальношкільного батьківського комітету розглядалися питання: про організацію зайнятості дітей у період канікул, про дозвілля учнів, спілкування між собою, користування Інтернетом, користування телефонами, перебування у громадських місцях та ін.

З метою запобігання дрібних правопорушень та збереження життя і здоров`я дітей під час канікул розроблені «Пам`ятка на канікули», з якою обов’язково ознайомлюються батьки, що засвідчують своїм підписом; пам`ятка для батьків «Правила виховання»

У закладах розроблено плани проведення лекторію педагогічних знань для батьків на 2019- 2020 навчальний рік, складені теми лекцій: «Булінг як соціальна проблема, попередження та шляхи вирішення проблеми», « Потреби та інтереси підлітків. Спілкування підлітків з дорослими та ровесниками», «Роль сімї у професійному самовизначенні підлітка».

Сьогодні молодь перебуває у складній ситуації, коли в умовах стрімкого розвитку  інформаційних технологій,  збільшення кількості життєвих проблем, у представників молодого покоління формується  так  званий «комплекс незадоволеності», що в свою чергу  призводить до погіршення показників здоров’я молодих громадян, спостерігається тенденція щодо поширення в молодіжному середовищі наркоманії та захворюваності на ВІЛ/СНІД.Саме тому, молодіжна політика впродовж останніх років стала одним з пріоритетних та специфічних напрямів державної політики.

Наказами директорів поновлено роботу громадських наркологічних постів. Складено плани роботи наркологічних постів на 2019 – 2020 навчальний рік.

Велика кількість дітей у закладах загальної середньої освіти залучені до роботи в шкільних гуртках. Цінність гурткової роботи полягає в тому, що вона, в деякій мірі, вирішує проблему організації вільного часу школярів, задовольняє їх різноманітні інтереси, активізує пізнавальну діяльність школярів, тощо.

Все це свідчить про те, що правоосвітня та правовиховна робота в закладах здійснюється на належному рівні. Станом на 01.09.2019 року в закладах загальної середньої освіти учнів схильних до правопорушень на внутрішкільних обліках та на обліку Ювенальної поліції Сумського РВП ГУНП не зареєстровано.

Про те в організації правоосвітньої та правовиховної роботи закладах загальної середньої освіти існують певні проблеми.

На час вивчення стану злочинності і правопорушень серед учнівської молоді, напрямки вдосконалення правовиховної, право освітньої роботи, профілактика бездоглядності в закладах загальної середньої освіти не в повній мірі виконуються вимоги Закону України від 18 грудня 2018 № 2657-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» у частині оприлюднення на веб-сайтах закладів, дошках оголошення плану заходів, процедури подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу в закладах освіти, порядку реагування на доведені випадки цькування. Відсутні банки даних дітей «зони ризику», індивідуальні картки та програми психолого-педагогічного супроводу дітей «групи ризику». Не прослідковується спільна робота щодо залучення працівників правоохоронних органів, зокрема ювенальної превенції та патрульної поліції. Не розроблені заходи відповідно до обласних програм «Обласна програма правової освіти населення на 2017-2020 роки», Комплексної обласної програми «Правопорядок 2016-2020 роки».